ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ “ΒΕΡΓΙΝΑ TV”
17 Φεβρουαρίου 2020

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

κοινωνικά ρομπότ

Ο ρόλος των κοινωνικών ρομπότ στην Ειδική Εκπαίδευση

Στόχος η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – Το έργο ΚοιΡο3Ε του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση διάφορων μαθησιακών δυσκολιών ή κάποιων μορφών αναπτυξιακών διαταραχών.

Τέτοια προγράμματα περιλαμβάνονται σε πολιτικές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η προσφορά υπηρεσιών παροχής ειδικής εκπαίδευσης ωστόσο δεν επαρκεί λόγω υψηλού κόστους.

Ένας νέος τομέας έρευνας είναι η εισαγωγή κοινωνικών ρομπότ στην ειδική εκπαίδευση με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) και παράλληλα την μείωση του κόστους αυτών των υπηρεσιών. Πιλοτικές εφαρμογές σε ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως δείχνουν ότι μια τέτοια προσέγγιση έχει αρκετές προοπτικές και προσφέρει νέες δυνατότητες στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.

Πάνω σε αυτούς τους ερευνητικούς άξονες βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο ΚοιΡο3Ε «Κοινωνικά Ρομπότ ως Εργαλεία στην Ειδική Εκπαίδευση» που συντονίζει το Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με Μηχανές (ΑΜΑ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΤΕΙ ΑΜΘ). Το τριετές αυτό έργο προϋπολογισμού περίπου 970.000€ υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), Παρέμβαση ΙΙ, του Α’ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με συντονιστή και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Βασίλειο Καμπουρλάζο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ ΑΜΘ.

Βασικός στόχος του ΚοιΡο3Ε είναι η αξιοποίηση των κοινωνικών ρομπότ στην ελληνική ειδική εκπαίδευση μέσω της ανάπτυξης ειδικά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση επιλεγμένων περιπτώσεων αυτισμού και για την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών όπως δυσλεξία, κ.ά. Θα αναπτυχθούν μεθοδολογίες βασισμένες στην υπολογιστική νοημοσύνη, θα επιτρέψουν μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας των ρομπότ. ο ρόλος του θεραπευτικού προσωπικού θα αναβαθμιστεί, θα γίνει πιο δημιουργικός στην εποπτεία και κατεύθυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Για την επίτευξη των στόχων του έργου απαιτείται η συνεργασία μεταξύ Ελλήνων επιστημόνων στον τομέα Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών με μηχανικούς. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει το Εργαστήριο ΑΜΑ του ΤΕΙ ΑΜΘ, το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου/Δ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ & Α’ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, την Πρότυπη Θεραπευτική και Συμβουλευτική Μονάδα ΠΡΑΞΙΣ (Καβάλα), το Κέντρο Παιδιού και Γονέα (Θεσσαλονίκη) και την εταιρία EUROACTION AE (Θεσσαλονίκη). Ο ρόλος της εταιρίας EUROACTION AE υπήρξε κομβικός καθώς συνέταξε και υπέβαλε την πρόταση. Η EUROACTION AE είναι εταιρία συμβούλων με μακρόχρονη εμπειρία υποστήριξης ιδιωτικών και δημόσιων φορέων στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων. Για τυχόν πληροφορίες σχετικά μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση της εταιρίας http://euroaction.gr/ ή να επικοινωνήσετε μέσω τηλ: 2310-425371, ή e-mail: info@euroaction.gr.

Πηγή: https://www.voria.gr/article/o-rolos-ton-kinonikon-rompot-stin-idiki-ekpedefsi

ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΝΤΟΥ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ