κοινωνικά ρομπότ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
6 Ιανουαρίου 2019
Ερτ:συνέντευξη στο Παπαγεωργίου
17 Φεβρουαρίου 2020

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ “ΒΕΡΓΙΝΑ TV”

Συνέντευξη των Μ. Μπιγάκη και Μ. Παπαδοπούλου του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στο Βεργίνα TV, με θέμα το πρόγραμμα ΚοιΡο3Ε

ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΝΤΟΥ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ